ESTATUTS DEL CLUB

Estauts

Inscripció 5219, amb data de resolució del 27-11-1987, entitat constituïda el dia 6 de setembre de 1987.

Adaptació 01-09-2012.